Bedre sammen – med PARK-terapi!

Hva skulle du ønske var annerledes i ditt parforhold akkurat nå? Skurrer det litt i for tiden? Kanskje tenker du at du aldri ville fått med partneren din i parterapi. Men har dere vurdert PARK-terapi? Ofte går praten lettere ute i det fri.

Mange snakker om hvor bra koronaperioden har vært for familien og parforholdet. Det kan være irriterende høre hvis du har motsatt opplevelse selv… Det å senke tempo og være tett på hverandre kan by på både muligheter og utfordringer i våre relasjoner. 

Jeg har hatt coachingsamtaler med mange som føler seg alene selv om de er i et forhold. Denne ensomhetsfølelsen dreier seg ofte om å ikke bli sett eller forstått som den man er. Mange har ingen de kan betro seg til, fordi de ikke ønsker å utlevere partneren til sin familie eller venner.

Naturen gir en ro som ofte gjør det lettere å prate sammen
(foto: Nathan Anderson)
 

Mange venter for lenge

Ifølge den anerkjente samlivsterapeuten John Gottman, venter par i gjennomsnitt 6 år fra samlivsproblemer oppstår til de oppsøker hjelp. Mange par har høy terskel for å snakke med noen om privatlivet sitt. Unnskyldninger som «mange har det nok verre enn oss» er ikke uvanlige. Noen venter til det er for sent og den ene eller begge har gitt opp. Jeg jobber ikke bare med par som har store problemer. Selv de beste forhold kan vikle seg inn i negative mønstre som er vanskelige å bryte på egenhånd.

Spill hverandre gode

En parsamtale er ikke stedet for å dømme og bli dømt, men en god mulighet til å snakke om det som er vanskelig, minimere misforståelser og komme nærmere hverandre som par. Er dere klare for å prøve noe nytt og spennende? Hvis dere er villige til å kikke ærlig på dere selv kan parcoaching være nyttig, utviklende, inspirerende og til og med morsomt! Gjennom fortrolige samtaler kan du forvente å få en større forståelse av deg selv og partneren din, deres ulike «triggere» og uoppfylte behov. Det handler om å bli en bedre versjon av seg selv – sammen. 

Jeg møter kundene mine på kontoret, på video eller i naturen. Ute i avslappede omgivelser, vekk fra nærmiljøet, kan vi kan vi møtes på nøytral grunn.  Det er lettere å forebygge enn å reparere, så hvorfor ikke styrke forholdet med litt PARK-terapi før hverdagen braker løs?

Vil du vite mer? Ta kontakt: christine@barerelasjoner.no 

Christine Lindholt Wittusen

Blogg

Du ER ikke personligheten din

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Vi tenker, føler og handler på en bestemt måte i mange ulike situasjoner, og over tid utvikler vi personligheten vår. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke dine personlighetstrekk – du er så uendelig mye mer!

LES BLOGG »