Coaching

Mange av mine kunder har aldri gått til en coach før og er ikke vant til å snakke om følelser og personlige tema. Empati og tillit er viktige verdier for meg, og hos meg er det rom for både latter og tårer. Min styrke ligger i å få kunden til å føle seg trygg, respektert og ivaretatt. Slik kan vi ha innsiktsfulle samtaler som støtter deg i å forstå deg selv og andre bedre, forbedre dine relasjoner og nå mål som er meningsfulle for akkurat deg.

En-til-en samtaler

Hvem er du sammen med andre? Gjennom coachingsamtaler kan du bli mer klar over hvorfor du er som du er og har tatt de valgene du har tatt frem til nå. Da blir det lettere å ikke dømme deg selv, men se på alt som en kilde til læring. Samtalene vil gi deg bedre forståelse av deg selv og mennesker du omgås. Du blir mer bevisst på dine styrker, og mer selvaksept gjør det lettere å oppnå gode relasjoner.  

Parcoaching

Mange føler seg alene selv om de er i et forhold. Kanskje er du en av dem som opplever utfordringer i samlivet, men frykter å nevne ordet parterapi? En parsamtale er ikke et sted for å dømme og blir dømt, men en god mulighet til å snakke om det som er vanskelig, minimere misforståelser og kommer nærmere hverandre som par.  Noen kommer alene første gang, for å finne mot til å ta med seg partneren. Dersom dere har individuelle utfordringer som påvirker forholdet er det også mulig å ta noen samtaler hver for dere underveis i en parprosess. 

Teamcoaching

Mange ledere sier: Hva hvis jeg utvikler mine ansatte, og de slutter?  Jeg tenker: Hva hvis du ikke gjør det, og de blir? Coaching av team kan styrke arbeidsmiljøet. Det er en effektiv metode for økt trivsel gjennom bedre kommunikasjon, samarbeid og utnyttelse av hver enkelt sitt potensial. Et viktig resultat kan være en arbeidskultur der medarbeiderne opplever jobben som mer meningsfylt fordi de føler mer trygghet, eierskap og motivasjon for arbeidet de utfører. Dette vil igjen påvirke prestasjonsnivået.

For mer informasjon, bestill en uforpliktende telefonsamtale!

Se kontaktinformasjon nederst på siden eller finn kontaktskjema HER