Du ER ikke personligheten din

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Vi tenker, føler og handler på en bestemt måte i mange ulike situasjoner, og over tid utvikler vi personligheten vår. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke dine personlighetstrekk – du er så uendelig mye mer! 

Visste du kanskje at ordet personlighet stammer fra det latinske begrepet “persona” som betyr maske? Det er helt normalt å ha en slik maske og den hjelper oss faktisk å overleve. Personligheten gir oss forutsigbarhet og trygghet i en uforutsigbar verden. Likevel ville de fleste av oss ha godt av å identifisere oss litt mindre med den. 

Hvorfor bli bedre kjent med oss selv? 

Selvinnsikt dreier seg om evnen til å se seg selv i forhold til andre og ha et riktig bilde av sine motiver, styrker og svakheter.  Studier viser at de aller fleste av oss dessverre har mye  mindre selvinnsikt enn vi tror. Det kan være både utfordrende og sårt å kikke ærlig på seg selv, men her ligger det også store muligheter. Selvinnsikt sies å være den aller viktigste lederferdigheten. Din evne til å se deg selv påvirker blant annet kommunikasjon, prestasjon og relasjoner. 

Når du blir mer selvbevisst får du  anledning til å observere deg selv fra utsiden. Alle har vi noen mønstre eller vaner som ikke støtter oss, og vi er nødt til å bli bevisst på disse før vi kan skape endring. 

Har du pusset brillene i det siste?

Det du er bevisst på kan du styre, men det du ikke er bevisst på vil styre deg. Det meste av det vi mennesker gjør er på autopilot – både på godt og vondt. Se for deg at vi alle går rundt med et sett briller. De funger som et filter og gir oss personlige fortolkninger av alt vi opplever og måten vi ser verden på. Dine briller har sannsynligvis en helt annet type glass enn mine briller. Derfor kan vi f.eks. ha få et veldig ulikt inntrykk av en person vi møter eller en film vi ser. Vi ser nemlig ikke tingene som DE er. Vi ser tingene som VI er. Det kan være nyttig å ta av seg brillene og studere brilleglasset av og til. Glasset er formet av  all din historie, erfaringer og verdier.

Hvordan ser verden ut med andres briller?

Som coach er jeg en støttespiller for mennesker som vil utvikle relasjonene sine. Vi jobber  både med forholdet de har til seg selv og relasjoner til andre.  Noe jeg ofte bruker er personlighetsverktøyet Enneagrammet.  Denne unike modellen lærer oss mye om hvorfor er vi som vi er og gjør vi som vi gjør.  Når vi klarer å se og oppleve noe for eksempel fra vår mors, kollegas eller kjærestes perspektiv så gjør det noe med oss. Når vi blir bevisst på deres filter, hvilke briller de ser verden igjennom, blir det lettere å ikke ta ting så personlig. Vi får mer empati og forståelse for ulikheter mellom oss, og dermed mindre konflikter. Det blir lettere å ikke bli følelsesmessig trigget fordi vi minnes på at de fleste gjør det de gjør FOR seg selv og ikke MOT oss. 

En guide til den beste versjonen av oss selv

Enneagrammet er et dynamisk system som tar høyde for at mennesker er i konstant utvikling og alt for komplekse til å kunne settes i snevre kategorier. Vi har alle typene i oss i større eller mindre grad, men en som styrer oss mest.  Målet med å finne frem til denne er ikke å endre type eller bli mer perfekt. Hensikten er å få tilgang til flere sider av oss selv, slik at vi føler oss mest mulig hel, tilfreds og i balanse. 

Mange typologier og personlighetstester gir oss bare en beskrivelse av atferden vår. Sånn er du! Enneagrammet går dypere, ved å beskrive den ofte ubevisste motivasjonen bak atferden, samt styrker og fallgruver, og hva ulike typer kan trenge i sin utvikling.  I tillegg får vi en større forståelse for andre, og kan på den måten styrke våre relasjoner. 

Selvutvikling dreier seg om å vikle oss ut av det vi har viklet oss inn i. Målet er ikke å bli noen annen enn den vi er, men å bli mer av den vi egentlig er. Ofte handler det vel så mye om å akseptere oss selv som å utfordre eller endre oss. Det å akseptere tingenes tilstand, uten å dømme oss selv, er det første som må til for å skape endring. Det er ikke lett, men noen ting, som f.eks. fortiden, får vi ikke forandret, og det er vi nødt til å akseptere for å komme videre. Det er et interessant paradoks at når vi aksepterer oss selv akkurat som vi er, kan vi lettere forandre eller utvikle oss. Er vi rause med oss selv blir det også lettere å akseptere andre. 

Vil du vite mer om Enneagrammet?  Ta kontakt for informasjon om foredrag, workshops eller coachingsamtaler. Jeg jobber både med privatpersoner og ansatte i bedrifter og er alltid åpen for en uforpliktende prat: christine@barerelasjoner.no

Christine Lindholt Wittusen

Blogg