Enneagrammet

Enneagrammet er et effektivt og spennende personlighetsverktøy som bl.a. brukes i forbindelse med team- og lederutvikling, coaching og personlig utvikling, parterapi og foreldrerollen. Modellen viser oss ni grunnleggende typer eller måter å se verden på, og gir oss grunnleggende innsikt i våre dypeste tanke- og adferdsmønstre.

Kanskje er du skeptisk til typologier som setter deg i bås? Realiteten er at vi har lett for å sette oss selv i bås. Med Enneagrammet får vi anledning til å observere oss selv utenifra.  Hvilke vaner har vi som ikke støtter oss? Hvordan virker vi på andre? Bruker vi styrkene våre på en konstruktiv måte? Vi mennesker har så lett for å identifisere oss med personligheten vår. På den måten begrenser den oss. Målet med å utforske personligheten er ikke å bli en annen, men å innse at vi er så uendelig mye mer. Målet er å åpne opp for flere sider og egenskaper, så vi kan ha det best mulig med oss selv og våre relasjoner.

 

Ta ikke personlighet personlig

Den kraftfulle modellen skiller seg fra andre typologier fordi den ikke bare beskriver atferd, men går dypere ved å også forklare motivasjonen bak. Når vi forstår hva som driver ulike mennesker, hvorfor de handler og reagerer som de gjør, blir det mindre misforståelser og enklere å håndtere ulikheter. Det blir lettere å ikke ta ting personlig, men heller bli nysgjerrig og prøve å forstå hvorfor andre reagerer annerledes enn oss selv. Med denne innsikten kan vi lettere skape sterke relasjoner.

Jeg har lang erfaring med å benytte både personlig og i samtaler med kunder. Jeg holder også jevnlige workshops for deg som vil lære det. Enneagrammet trenger ikke nødvendigvis å inngå i en coachingprosess hos meg, men av erfaring vet jeg at det å virkelig forstå sin egen personlighet bidrar til en mer grundig og effektiv prosess og gjør det lettere å skape varig endring. Med dette verktøyet kan du styrke din selvinnsikt, selvaksept og din emosjonelle intelligens.

 

Bestill et Enneagram-intervju og få innsikt i din egen personlighetstype!

For å reservere time eller få informasjon om kurs, se kontaktinformasjon nederst på siden eller få oversikt over tilbud og finn kontaktskjema HER

Start video

For noen år siden ble jeg intervjuet av Jannecke Øinæs fra Wisdom from North. I denne samtalen får du litt om bakgrunnen og verdien av å kjenne Enneagrammet. Gjennom en kortfattet reise i de ni fascinerende personlighetstypene får du et innblikk i dette spennende verktøyet. Karikerte tegninger og kjendiseksempler benyttes for å tydeliggjøre de ulike typene, men dette er kun antakelser og på ingen måte noe jeg påstår at jeg vet.