Enneagrammets 9 personlighetstyper

Jeg elsker å formidle kunnskap om Enneagrammet. Dette fascinerende personlighetsverktøyet baserer seg på ni grunnleggende filtre å se verden igjennom, hver med sine særskilte styrker og potensielle utfordringer. Ni ulike måter å tenke, føle og handle på. Samtidig finnes det en stor variasjon av undertyper innenfor hver av disse. 

En av de største utfordringene jeg har med å formidle Enneagrammet er å finne balansen mellom å fortelle for lite, så det fremstår snevert, eller for mye, så det blir for overveldende. Til tross for at jeg kunne skrevet en hel bok om hver type, har jeg i dette innlegget valgt å bare gi en kort beskrivelse av hver av dem. Dette er på ingen måte nok til å hjelpe deg å finne din Enneagramtype, men kjenn gjerne etter hvilke typer som resonnerer mest med deg, og ta deg tid til å utforske disse mer i dybden. Begynn gjerne med å eliminere vekk de som du kjenner deg minst igjen i. 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 1 – perfeksjonist, reformator

1ere er samvittighetsfulle, opptatt av moral og prinsipper, og har en sterk fornemmelse av hva som er rett og galt. De har fokus på å være nyttige og gjør alt de kan for å unngå feil. 1ere handler ut ifra sin egen høye indre standard og kan ha en tendens til å dømme eller kritisere seg selv og andre.

Styrke: 1ere er vanligvis pålitelige, fornuftige og har en høy moral. De har integritet og et ønske om å forbedre ting til det beste for alle.

Underliggende frykt: Å ikke være fullkommen.

Underliggende ønske: Å være et godt menneske, god dydig, i balanse, ha integritet.

«Jeg ønsker å gjøre det riktige».

 

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 2 – hjelper, assistent

2ere ønsker å være tett forbundet med andre mennesker og fokuserer på å gi oppmerksomhet til folk som er viktige for dem. Det er naturlig for dem å vise andre sin velvilje, noe som ofte er følelsesmessig knyttet til et ønske om å få aksept og anerkjennelse. De er velmenende, men kan falle for fristelsen til å gjøre ting for andre for å føle seg uunnværlig.

Styrke: Får lett venner. De er ofte hensynsfulle, oppmerksomme, morsomme og positivt engasjerte.

Underliggende frykt: Å være (den eneste som er) uønsket, uelsket.

Underliggende ønske: Å føle seg elsket.

«Jeg vil gjøre andre lykkelige».

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 3 – måloppnåer, utretter

3ere er opptatt av å sette mål og nå dem. De har fokus på fremgang og på å skape det «riktige» bildet av seg selv. De drives gjerne av en tidlig opplevelse av å bli verdsatt for det de gjorde fremfor hvem de var. 3ere identifiserer seg ofte med en rolle, enten de opplever at det forventes av andre eller av dem selv. De kan feilaktig komme til å tro at deres verdi ligger i inntrykket de gir andre. Selv om dette til en viss grad kan gjelde alle typer, skapes og styres 3erens karakter i stor grad av identifikasjon med et idealbilde.

Styrke: De er ofte flittige, energiske og inspirerende mennesker.

Underliggende frykt: Å være udugelig og ikke ha verdi utover det de presterer.

Underliggende ønske: Å føle seg verdsatt, akseptert og ønsket.

«Jeg ønsker å ha suksess».

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 4 – romantiker, individualist

4eres oppmerksomhet retter seg mot følelser og hva de savner og ønsker. De er opptatt av hva som rører seg i sitt indre – av intensitet, tap, lengsel, sorg, smerte eller lykke. De lengter gjerne etter det uoppnåelige og kan bli melankolske og triste over det tapte. Tidlig i livet har mange 4ere følt seg utenfor eller annerledes og har ofte hatt utfordringer med lav selvfølelse.

Styrke: Firere kan være følelsesmessig sterke, ekte, kunstneriske og følsomme. De har en intuitiv sans for det vakre og dype.

Underliggende frykt: Å ikke ha noen identitet eller personlig betydning. 

Underliggende ønske: Å finne seg selv og å skape en identitet ut fra sin indre opplevelse.

«Jeg ønsker å føle meg unik».

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 5 – utforsker, iakttaker

5ere fokuserer på å samle kunnskap og visdom og på å tenke og observere. De beskytter sine interne ressurser, og mange er svært private. 5ere opplever ofte at de har en begrenset mengde energi, som de holder på. De kan føle det ubehagelig når andre trenger seg inn på dem, spesielt følelsesmessig. Resultatet er at de trekker seg inn i seg selv og beskytter seg mot krav utenfra. 5ere liker å reflektere og analysere og kan være svært teoretiske eller intellektuelle.

Styrke: De er kunnskapsrike, analytiske og objektive, og har evne til å finne helt nye måter å gjøre og forstå ting på.

Underliggende frykt: Å være hjelpeløs og unyttig.

Underliggende ønske: Å være dyktig og kompetent.

«Jeg ønsker å forstå».

 
©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 6 – lojal skeptiker

6ere er trygghetssøkende og dedikert til det de tror på. De er opptatt av fellesskap og samhørighet, ut fra en tanke om at sammen står vi sterkere. De stiller spørsmål, betviler og er på vakt for uoverensstemmelser. De identifiserer de verst tenkelige scenarioer for å være forberedt på hva som kan skje.

Styrke: Er ofte intuitive, lojale, analytiske og har evne til å utfordre autoriteter eller til å gjennomskue falske forutsetninger.

Underliggende frykt: Å ikke kunne overleve/klare seg på egenhånd.

Underliggende ønske: Å finne sikkerhet og støtte.

«Jeg ønsker å være trygg og sikker».

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 7 – entusiast, eventyrer

7eres oppmerksomhet er rettet mot valg og muligheter. De søker det morsomme, spennende og forfriskende og unngår smerte og ubehag. De ønsker å være i en positiv sinnsstemning og er derfor opptatt av å legge planer for fremtiden.7ere er muntre – og har vanligvis mange interesser og levende fantasier. De kan ha vanskelig for å fastholde fokus, fordi de ønsker å være med på alt som skjer, og kan ha en tendens til å flykte fra problemer fremfor å ta tak i dem.

Styrke: De er vanligvis eventyrlystne, mulighetsorienterte og praktiske. 

Underliggende frykt: Tap, og det å bli fanget i smerte.

Underliggende ønske: Å være glad, tilfreds og oppfylt.

«Jeg ønsker å oppleve alt!»

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 8 – utfordrer, beskytter

8eres oppmerksomhet er rettet mot temaer som makt og kontroll. De liker å få ting til å skje, og beskytter gjerne de svake og bekjemper urettferdighet. Med en intens og autoritativ energi, er de som regel klare til å møte enhver utfordring. De forsøker å være sterke og fornekter sin egen sårbarhet og kan være utålmodige med andres svakhet.

Styrke: Fremstår som robuste, sterke og energiske.

Underliggende frykt: Å bli skadet eller kontrollert av andre.

Underliggende ønske: Å beskytte seg selv og bestemme sin egen retning i livet.

«Jeg ønsker å ha kontroll».

 

©️BareRelasjoner, av Elisabeth Talén

Type 9 – fredsmegler, fredselsker

9eres oppmerksomhet rettes mot harmoni og det å unngå konflikter. De nyter følelsen av balanse og ro, som de opplever enten i et trygt miljø, i naturen eller i sin egen indre verden. På grunn av sin stille, litt tilbaketrukne karakter, kan de ofte føle seg oversett. De har en egen evne til å se situasjonen fra ulike sider og forstå andres synspunkter, men kan ha vanskeligheter med å se og hevde sine egne behov.

Styrke: Niere kan være dyktige meglere og lojale og trofaste partnere og venner. De er vanligvis varme og empatiske.

Underliggende frykt: Tap, atskillelse og å bli utslettet.

Underliggende ønske: Å ha ro i sinnet.

«Jeg ønsker å være i balanse».

 

Kilde: IEA-Norge / BareRelasjoner

Foto: Heidi Dokter https://www.heididokter.no/

Ønsker du hjelp til å finne din Enneagram-type, ta kontakt med meg: christine@barerelasjoner.no

Mer info om Enneagrammet: https://www.iea-norge.no/

Christine Lindholt Wittusen

Blogg

Du ER ikke personligheten din

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Vi tenker, føler og handler på en bestemt måte i mange ulike situasjoner, og over tid utvikler vi personligheten vår. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke dine personlighetstrekk – du er så uendelig mye mer!

LES BLOGG »