Fra «gjemmekontor» til «hemmekontor» – unngår du fallgruvene?

Foto: Chris Montgomery

Med Covid-pandemien kom påtvunget hjemmekontor – og for mange har det lenge fungert overraskende bra. Nye metoder for effektiv samhandling, digitaliseringen fikk seg en boost, og mange syntes vel det var litt deilig å jobbe hjemmefra. Mer tid med de nærmeste, ingen kleskode eller reisetid til jobb, og kanskje en løpetur mitt på dagen. Men i det siste begynner de fleste jeg snakker med å bli skikkelig lei. Hjemmekontor kan hemme relasjoner, motivasjon og utvikling. 

Pandemien er ikke over og mange bedrifter oppfordrer fortsatt til mest mulig hjemmekontor. Alt ble nesten bra igjen, men så måtte vi stramme inn. Teamsmøter i pysjbukse er ikke like givende som det en gang var. Hjemmekontorets nedsider er tydeligere nå. 

Alt for mange og unødvendig lange digitale møter, detaljstyring oven i fra og lite motivasjon, er det mange som viser til. De savner teamfølelse, variasjon og et tydeligere skille mellom jobb og fritid. Ikke minst savner de den daglige småpraten ved kaffemaskinen. Det er ikke like lett å teste ut en spontan tanke eller stille et «dumt» spørsmål via teams som å stikke hodet inn til en kollega. 

Hjemmekontor er optimalt for noen og nærmest uutholdelig for andre. I Oslo bor nesten 1 av 4 alene. For mange av disse har det sosiale aspektet ved jobben vært ekstra vondt å miste. 

Mennesket bak atferden

For enkelte har pandemien gitt en sterkere fellesskapsfølelse. De føler seg nærmere kollegaene sine til tross for sosial distansering. Det å vise sårbarhet og sette ord på det som er vanskelig, letter situasjonen for mange. Andre frykter å virke negative. Det finnes tross alt folk som har det verre, så de later heller som at alt går fint. Flere enn vi er klar over kjenner på ensomhet, eller overveldes av frykt og bekymring. Kanskje blir de irritable eller ineffektive i jobben – og hverdagen kan virke meningsløs og monoton. 

Å ha rause ledere og kollegaer som viser tålmodighet og omsorg har mye å si. Har du en «vanskelig» medarbeider kan mye endres hvis du innser at det egentlig bare dreier seg om en medarbeider som har det vanskelig. Ulikheter mellom oss mennesker blir ofte tydeligere når vi er under press. Klarer du å se mennesket bak atferden vil du innse at de fleste har gode intensjoner og faktisk gjør så godt de kan. 

Rausere ledelse i tøffere tider

God ledelse i denne spesielle tiden krever en ekstra porsjon nysgjerrighet, oppmerksomhet og omsorg. Hva innebærer koronakrisen for hver enkelt medarbeider? Hvordan påvirker den dere som team? 

Noen tips: 

  • Når medarbeiderne ikke er fysisk tilstede er det enda viktigere å være mentalt tilstede i samtaler med dem. Ta deg tid, lytt til det som blir sagt mellom linjene, og ikke vær redd for å være litt personlig. 
  • Færre og mer effektive digitale møter, kan gi mer tid til den uformelle men viktige dialogen blant medarbeiderne. 
  • Ved å gi slipp på noe kontroll kan du gi tillit og oppnå større grad av ansvarlighet og motivasjon.

Kanskje på tide å invitere til en virtuell fredagspils eller kaffeprat med teamet?

Christine Lindholt Wittusen

Blogg

Du ER ikke personligheten din

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Vi tenker, føler og handler på en bestemt måte i mange ulike situasjoner, og over tid utvikler vi personligheten vår. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke dine personlighetstrekk – du er så uendelig mye mer!

LES BLOGG »